lördag, november 30, 2013

Fatima Svanå till förstaplatsen på kommunfullmäktigelistan. Motiv 6/6 ORGANISATION

Folkpartiet är ett litet parti. Vi har inga stora intresseorganisationer som backar upp med pengar och valarbetare. Det finns inga kontor där tjänstemän skriver bloggar och håller koll på debatten i sociala medier. Folkpartiet Halmstad har ingen anställd. Allt internt partiarbete sköts ideellt. Därför kan det svaja när det gäller hemsidan, information till medlemmar och Halmstadbor. Men det skulle kunna göras på ett annat sätt.
Jag är övertygad om att den/de som har de högst arvoderade förtroendeuppdragen i partiet ska arbeta internt för partiet. Något år valde Folkpartiet Halland den lösningen i sin länsförbundsstyrelse - de båda heltidsarvoderade kommunråden i Halmstad och Kungsbacka blev ordförande och vice ordförande i länsförbundet. Just för att det är ett tungt jobb att axla. Många länsförbund har sin riksdagsledamot som ordförande. Men det går inte om inte personen i fråga tycker det är roligt och vill ta ansvaret.
Jag älskar organisering! Jag försöker så gott jag kan att göra nyhetsbrev, hjälpa till i styrelsearbetet (Jag gick också in och tog över ordförandeskapet i föreningen när det krisade för några år sedan) och hela tiden hålla nya medlemmar uppdaterade.
Om jag fick förtroendet att vara Folkpartiets ledare i Halmstad - skulle jag ägna en lagom del av heltiden åt det interna arbetet. Det skulle liksom passa väldigt bra att göra det när man är den som har ett informationsövertag och framförallt; tiden!
Nu ska det sägas att Folkpartiet måste växa rejält för att få en kommunrådsplats. Och vid förra valet tappade vi ett mandat… Det gäller att vända på den trenden!! De fem kommunråden i Halmstad ska bli tre och vi vet ju alla vad minskning av poster gör för ett litet parti; det blir ännu mer försvagat. Just på grund av logiken ovan. Vi vill mer i Folkpartiet Halmstad! Vi vill växa, vi vill synas, vi vill göra skillnad!!


Inga kommentarer: