måndag, april 07, 2014

Försvarstal för välfärdenDagligen läser och hör jag olika inlägg om nedmontering av välfärden, besparingar eller som nu senast i en insändare; "välfärden är inte vad den varit". 
Som liberal har jag en tro på enskilda människors förnuftskapacitet och så även i denna fråga. Låt er inte luras av retorik, falska påståenden och maktspel! Ta reda på fakta och fundera över vilket samhälle vi vill ha framöver. 

Ett där vi ser till att öka andelen sysselsatta för att få in pengar till Sverige som vi kan använda till välfärd? - eller ett samhälle som inte förstår samhällskonomisk logik i en globaliserad värld och som till slut inte har tillräckligt med skattepengar att använda till den välfärd vi så hett eftersträvar? 

Som väljare har du ett enormt ansvar att välja de politiker som kan styra vårt land mot en framtid tillsammans med resten av världen! Den som inte bryr sig om politik riskerar att bli styrd av dårar, sa Aristofanes för 2400 år sedan - och det gäller än!


Fakta kvarstår: Det har ALDRIG tidigare satsats så mycket pengar på vår gemensamma välfärd i Sverige. Ekonomerna Wallenskog och Börjesson från Sveriges Kommuner och Landsting redogör för detta i en replik i en stor kvällstidning (AB) häromdagen. Summan av deras beräkningar kan sammanfattas i att välfärdens kostnader i procent av BNP 1980 var 17,4%, och 2012 har ökat till 19 % av BNP. 

Minnet är kort och kanske är det lätt att haka upp sig på problem som fortfarande efter sju år av alliansstyre kvarstår. Men betänk hur det såg ut innan alliansen tillträdde och hur många missförhållanden vi såg på äldreboenden och hur många skolor som slet med att hålla budget! Nej - låt alliansen fortsätta sitt utmärkta arbete och se till att rösta liberalt (gärna på FP) - så inte de konservativa krafterna i M och KD blir alltför starka! 

Liberaler har alltid varit framsynta, tänker nytt, vill nytt och ser lösningar på väsentliga problem - så med ett stort Folkparti efter valet kan vi få en alliansregering 2.0 som både förvaltar Sveriges ekonomi och ser till att hitta skarpa lösningar på de problem som kvarstår. 

Fatima Svanå (FP) i hjärtat & hjärnan sann liberal 

(Debattartikel publicerad i Hallandsposten 29 mars 2014)

Inga kommentarer: